Grafický návrh obálky žiackej knižky

V školskom roku 2018/2019 vyhlasuje spoločnosť ŠEVT a. s. 19. ročník súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky.

Žiaci si môžu vybrať z troch tém:

 1. Moje najlepšie zážitky z prázdnin – koláž,
 2. Moje budúce povolanie – ľubovoľná výtvarná technika,
 3. alebo si zvolia inú tému podľa vlastného výberu.

Tak ako aj v minulom súťažnom ročníku majú šancu vyhrať aj žiaci, ktorých kresby sú originálne a pekné, avšak svojím grafickým spracovaním sú vhodné skôr na obálku zošita ako žiackej knižky. Dva víťazné návrhy budú preto použité na tlač obálky zošitov predávaných v celej našej predajnej sieti s uvedením mena žiaka a školy na zadnej strane zošita.

Vyhodnotenie: zo všetkých výkresov vyberie odborná komisia 10 najlepších návrhov na obálku žiackej knižky a 10 návrhov na obálku zošita, ktoré postúpia do finále. Z nich vyjdú dvaja víťazi a dvaja sa umiestnia na druhom mieste.

 1. Jedno poradie zostavia žiaci základnej školy.
 2. Druhé poradie zostaví komisia zložená zo zástupcov ŠEVT–u.

Všetci 20-ti finalisti budú odmenení darčekom od spoločnosti ŠEVT a. s. Dvaja víťazi dostanú zaujímavé darčeky a školy víťazov získajú kancelárske potreby v hodnote 300 €.

Propozície

 • Grafický návrh treba kresliť na výkres formátu A4. Výkres nerozdeľujte čiarou ani ho neprekladajte na polovicu.
 • Našimi grafikmi bude rozdelený na dve časti A5, pričom pravá strana výkresu vytvorí vrchnú obálku a ľavá strana zadnú obálku žiackej knižky.
 • Ručná kresliaca technika môže byť rôzna, ale odporúčame používať sýte farby.
 • Kresba nesmie byť kopírovaná cez sklo.
 • Nesmie tiež obsahovať žiadny text.
 • Musí ísť o pôvodnú originálnu prácu, nie kopírovanie motívov z rozprávok, seriálov apod.
 • Prosíme nekresliť návrhy na počítači.

Dôležité

 • 1. kolo súťaže prebehne na školách
 • Škola z kresieb žiakov vyberie 3 najlepšie návrhy, ktoré na zadnej strane označí:
  1. INICIÁLAMI ŽIAKA
  2. PORADOVÝM ČÍSLOM
  3. NÁZVOM a adresou ŠKOLY (napríklad: P.B. výkres číslo 1, ZŠ Rovná ulica č.6, 800 00 Štrba)
 • Vybrané 3 najlepšie návrhy zašle škola na adresu organizátora súťaže najneskôr do 30. marca 2019.
  Pozor: Termín na zasielanie výtvarných prác predlžujeme do 15.4.2019.
 • Ak škola zašle viac ako 3 návrhy, nebudú návrhy tejto školy zaradené do súťaže

Adresa organizátora, na ktorú treba zaslať grafický návrh: Ševt, a.s., Polus Tower 1, Vajnorská 100/A, 831 04  Bratislava, Označenie „Súťaž

Postup pri zasielaní výkresov do súťaže, vyhodnotenie

 • Škola zabezpečí súhlas zákonného zástupcu žiaka, aby mohli byť víťazné návrhy v školskom kole školou poslané do celoslovenskej súťaže. Súťaž je organizovaná spoločnosťou Ševt a. s., za účelom ich vyhodnotenia a použitia víťazných návrhov na obálku žiackej knižky alebo zošita.
 • Organizátor súťaže po vyhodnotení návrhov a zostavení poradia bude kontaktovať školy, z ktorých boli zaslané návrhy a ktoré sa stali 20 finalistami (10 obálka žiackej knižky a 10 obálka zošita).
 • Na tieto školy spoločnosť ŠEVT, a. s. zašle darčeky pre finalistov, pričom odovzdanie darčekov konkrétnym autorom kresieb zabezpečí škola.
 • Spoločnosť ŠEVT, a. s. taktiež zašle kancelárske potreby v hodnote 300 EUR na adresu škôl, z ktorých boli zaslané 2 víťazné návrhy v 1. aj 2. poradí.
 • Nakoľko pri tlači obalu žiackej knižky je na zadnej strane uvedené meno a priezvisko autora kresby a škola ktorú žiak navštevuje, bude potrebné aby školy, z ktorých sú 2 + 2 finalisti, so zákonnými zástupcami zabezpečili:
  1. súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane zverejnenia osobných údajov autora víťazného návrhu na zadnej strane obalu žiackej knižky respektíve zošita.
  2. dohodu o vysporiadaní autorských práv s tým, že ŠEVT a. s. môže grafický návrh na obálku žiackej knižky, alebo zošita použiť bez obmedzenia. (Vypracovaný návrh Licenčnej zmluvy zašle spoločnosť ŠEVT, a. s. na adresu škôl, z ktorých boli zaslané víťazné kresby žiakov.)
 • Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať prostredníctvom súdu.
 • Neposkytnutie súhlasu na spracovanie osobných údajov a neuzavretie dohody o vysporiadaní autorských práv je dôvodom na vyradenie návrhu zo súťaže. V takomto prípade Organizátor súťaže určí spomedzi finalistov iného víťaza.
 • Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na súťaži.

Vyhodnotenie súťaže a ukážky víťazných návrhov nájdete tu.

 

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.