Vybavenie sťažnosti

Sťažnosťou je podanie fyzickej alebo právnickej osoby.

Podania sa posudzujú podľa obsahu. Sťažnosť možno podať ústne alebo písomne. Bez ohľadu na to je prijímateľ sťažnosti povinný vyhotoviť písomný záznam v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

V školstve sa v priebehu jedného školského roka prijme v priemere viac ako 300 sťažností.

Z dlhodobých štatistík Štátnej školskej inšpekcie vyplýva, že najčastejšími autormi podaní doručených Štátnej školskej inšpekcii sú rodičia a učitelia. Podania rodičov smerujú najmä voči učiteľom a riaditeľom škôl, podania učiteľov spravidla voči riaditeľom škôl.

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach.

Vybavujte prijaté sťažnosti v zmysle zákona a používajte obsahovo správne tlačivá. Všetky potrebné tlačivá k vybaveniu sťažnosti bez ohľadu na spôsob jej prijatia nájdete v programe eTlačivá. Tlačivá môžete používať neobmedzene zakúpením paušálnej licencie alebo kreditnej licencie.

   Zoznam potrebných tlačív

 • Záznam o ústnej sťažnosti (Ševt 54  097 1)
 • Sťažnosť zákonného zástupcu (Ševt 54  097 2)
 • Zápisnica o prešetrení sťažnosti (Ševt 54  107 1)
 • Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti (Ševt 54  107 2)

   Ktoré podanie sa nepovažuje za sťažnosť?

Ide o podania, ktoré majú:
 • charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva sa domáha;
 • poukazuje na nedostatky, ktorých odstránenie je upravené iným právnym predpisom;
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného predpisu;
 • je podaním orgánu verejnej správy, v ktorom poukazuje na nedostatky v činnosti iného orgánu;
 • je podaním osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci;
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu.


GRID karta   INŠTALOVAŤ   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.