Aktuality z MŠVVaŠ SR Tlačivá III. etapa 2013/2014

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia regionálneho školstva v rámci III. etapy školských tlačív, tlačív potrebných k ukončovaniu štúdia (k maturitným a záverečným skúškam), na šk. rok 2013/2014 vykonalo nasledovné:

Úpravy sme vykonali v papierových, ako aj elektronických verziách uvádzaných tlačív.

   Upravené tlačivá

49  147 0 Evidencia dokladov o získanom vzdelaní
V tlačive boli vykonané textové zmeny a došlo aj k úprave názvu tlačiva.
49  255 0 016 Protokol o komisionálnej skúške
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  255 1 021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  257 0 396 NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky u vyučovacieho jazyka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  258 4 401 NÚCEM Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  260 1 404 NÚCEM Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  260 4 Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  261 1 005 Protokol o maturitnej skúške
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  261 2 006 Protokol o opravnej maturitnej skúške
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  263 0 004 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre gymnáziá)
V tlačive boli vykonané textové zmeny
49  263 1 003 Vysvedčenie o maturitnej skúške
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  263 7 405nem Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne nemecké)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  263 8 406nem Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne nemecké)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  263 9 407nem Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne nemecké)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  264 3 397 NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  264 4 506 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  264 6 405fra Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne francúzske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  264 7 406fra Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne francúzske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  264 8 407fra Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne francúzske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  264 9 004fra Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne francúzske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  265 4 004ang Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne anglické)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  265 6 405ang Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne anglické)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  265 7 406ang Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne anglické)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).)
49  265 8 407ang Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne anglické)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  265 9 004nem Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne nemecké)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  266 3 405tal Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne talianske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  266 4 406tal Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne talianske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  266 5 407tal Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne talianske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  266 6 004tal Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne talianske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  267 2 405spa Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne španielske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  267 7 004spa Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne španielske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  267 8 406spa Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne španielske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  267 9 407spa Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne španielske)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  268 0 409bul Vysvedčenie o maturitnej skúške (v bulharskom jazyku, pre bulharské gymnázium Christa Boteva v Bratislave)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  268 1 409 Vysvedčenie o maturitnej skúške (v slovenskom jazyku, pre bulharské gymnázium Christa Boteva v Bratislave)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  268 2 405rus Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne ruské)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  268 3 406rus Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne ruské)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  268 4 407rus Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne ruské)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  268 5 004rus Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne ruské)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  268 6 410bul Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bulharské)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  268 7            411bul Protokol o maturitnej skúške (pre G bulharské)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  268 8            412bul Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bulharské)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  269 0 405 Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre bilingválne gymnáziá)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  269 1 406 Protokol o maturitnej skúške (pre bilingválne gymnáziá)
 V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  269 2 407 Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre bilingválne gymnáziá)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  336 2 010 Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre SOŠ)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  336 3 019 Protokol o absolutóriu pre pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  336 6 043 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  336 7 366 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (SOŠ)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  337 5 032 Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  338 1 099 Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre pomaturitné kvalifikačné štúdium)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  339 2 369 Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške pre pomaturitné štúdium inovačné -zdokonaľovacie
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  339 3 039 Vysvedčenie o absolventskej skúške pre školu úžitkového výtvarníctva
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  339 4 018 Protokol o absolutóriu pre školu úžitkového výtvarníctva
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  339 6 238 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  340 0 012 Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú odbornú školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  340 2 367 Absolventský diplom pre konzervatórium
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  340 5 093 Absolventský diplom pre vyššie odborné vzdelanie
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  340 8 037 Protokol o absolutóriu pre dvojročné špecializačné pomaturitné štúdium (obal na protokoly žiakov)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  354 1 040 Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  355 1 033 Protokol o výsledku skúšky pre konzervatórium
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  355 2 017 Protokol o absolutóriu (vložka do protokolu o absolutóriu pre konzervatóriá)
       -     textové zmeny (citácia zákona)
49  359 1 368 Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  450 0 342 Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  451 0 343 Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  454 1 007 Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
49  454 3 098  Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  455 0 008 Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  455 2 038 Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  455 3   009 Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  456 1 020 Protokol o záverečnej skúške (vložka do protokolu o záverečnej skúške)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
49  457 1 034 Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  301 0 003sk+mad Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre gymn. slov. – maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  301 2 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre gymn. slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  303 1 005sk+ukr Protokol o maturitnej skúške (slov. – ukraj.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  303 2 006sk+ukr Protokol o opravnej maturitnej skúške (slov. – ukraj.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  303 3 032sk+ukr Protokol o maturitnej skúške /obal na protokoly žiakov/ (slov. – ukraj.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  304 1 Výkaz o výsledku maturitných skúšok (slov. – ukraj.)
V tlačive boli vykonané textové a grafické zmeny.
51  304 4 Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (slov. - ukraj.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  308 2 005sk+mad Protokol o maturitnej skúške
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  308 3 006sk+mad Protokol o opravnej maturitnej skúške
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  308 4 401sk+ma NÚCEM Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti /slov. - maď./
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  308 5 404sk+mad NÚCEM Výkaz o výsledku maturitných skúšok (slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  308 6 032sk+mad Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  309 4 Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  310 0 007sk+mad Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola s VJM)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  310 1 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (pre SOŠ slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  311 0 008sk+mad Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy s VJM)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  311 1 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre SOŠ slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  318 1 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške (slov. – maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  318 2 369sk+mad Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške pre pomaturitné štúdium inovačné - zdokonaľovacie
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
51  320 0 396sk+mad NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre G, SOŠ slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  320 1 397sk+mad NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (pre gymnáziá, SOŠ slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  323 0 016sk+mad Protokol o komisionálnej skúške (slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  323 1 021sk+mad Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky (slov. - maď.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
51  324 0 038sk+mad Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy s VJM)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
53  001 1 221 Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre SZŠ)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
53  001 3 402 Protokol o absolutóriu (vložka do protokolu o absolutóriu pre SZŠ)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
53  003 0 505 Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelávanie na strednej zdravotníckej škole
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
53  003 1 408 Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
53  012 0 403 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre SZŠ)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
53  013 0 236 Dodatok k absolventskému diplomu (pre SZŠ)
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
56  017 0 376 Protokol o výsledku skúšok  pre základnú umeleckú školu
V tlačive boli vykonané textové zmeny.
58  157 4 003sk+ukr Vysvedčenie o maturitnej skúške (slov. – ukraj.)
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).
58  157 5 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (gymnázium) ukr.
V tlačive boli vykonané textové zmeny (citácia zákona).

Školy majú v školskom roku 2013/2014 k dispozícii nové tlačivá zavedené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetky tlačivá platné pre školský rok 2013/2014 sú školám k dispozícii aj v elektronickej podobe v programe eTlačivá. Tlačivá je možné použiť v rámci paušálnej alebo kreditnej licencie. Viac informácií o paušálnej alebo kreditnej licencii sa dozviete po kliknutí na nižšie uvedené odkazy. Tlačivá v papierovej podobe si môžete objednať kliknutím na odkaz „Objednávanie tlačív“.

 

OBJEDNÁVANIE tlačív    KREDIT    CENNÍK

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.