Maturita 2015

17. marca 2014 začínajú na stredných školách maturitné skúšky svojou prvou etapou.

Štartujú externou časťou a písomnou formou internej časti maturitnej skúšky. Ak má vaša škola zakúpenú licenciu na program eTlačivá, už vás nič nezaskočí. Potrebné tlačivá si môžete kedykoľvek vytlačiť. Budete mať istotu, že používate správne tlačivá. V programe eTlačivá nájdete tlačivá podľa vzorov schválených a zverejnených MŠVVaŠ SR.

V prípade, že v priebehu maturitnej skúšky zistíte nedostatok maturitných tlačív a vaša škola nevlastní licenciu eTlačivá pre stredné školy, odporúčame vám kreditnú licenciu eTlačivá. Dobitím kreditu v minimálnej výške 5 € získate okamžitý prístup k všetkým potrebným tlačivám.

Tu získate informácie o kreditnej licencii.

Nižšie vám ponúkame prehľadný harmonogram udalostí, ktoré sa týkajú maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015.

V termíne od 17. marca do 20. marca 2015 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2014/2015.

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2015

17. marec 2015 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

18. marec 2015 - anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk,španielsky jazyk, taliansky jazyk

19. marec 2015 - matematika

20. marec 2015 - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Témy PFIČ MS zo SJL a SJSL dňa 17. marca 2015 a z MJL a UJL dňa 20. marca 2015 budú vyhlásené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a internetu. Poverte jedného učiteľa slovenského jazyka a literatúry (alebo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry alebo ukrajinského jazyka a literatúry), ktorý bude zodpovedný za zapisovanie tém PFIČ MS. (Predseda PMK zodpovedá za gramatickú správnosť prepisu tém.)

Témy PFIČ MS z vyučovacích jazykov budú v daný deň po vyhlásení v Slovenskom rozhlase zverejnené aj prostredníctvom internetu na stránkach NÚCEM, CVTI SR – ŠVS a MŠVVaŠ SR.

Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov (AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, TJ) budú dňa 18. marca 2015 zverejnené iba prostredníctvom internetu na stránkach NÚCEM, CVTI SR – ŠVS a MŠVVaŠ SR.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 14. až 17. apríla 2015. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je stanovený na 3. až 8. septembra 2015. Podrobné informácie o náhradnom aj opravnom termíne budú školám oznámené v dostatočnom predstihu.

Od 11. mája 2015 do 12. júna 2015 bude prebiehať zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov. Zber bude prebiehať prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS zverejnenom na stránke CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica. Podrobnejšie informácie budú školám zasielané elektronickou poštou. Tento školský rok budú mať školy využívajúce program eŠkola import dát automaticky. Už nebudú musieť prácne nahrávať údaje z rôznych šablón.

Tento školský rok sa vybrané školy zúčastnia maturitnej skúšky online –elektronickou formou sa bude konať externá časť maturitnej skúšky . Elektronická forma EČ MS je rovnocenná s písomnou formou EX MS. Vybrané školy mohli svojich žiakov prihlásiť do systému e-Test aj cez program eŠkola.

Príslušné odbory školstva v rámci obvodných úradov určia termíny ústnejj časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2015 do 5. júna 2015.

Dôležitou informáciou pre riaditeľov škôl sú legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú platnosť v školskom roku 2014/2015. Zrušením vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka nemôžu študenti uplatniť získaný jazykový certifikát namiesto absolvovania maturitnej skúšky z vybraného cudzieho jazyka. Platí však prechodné ustanovenia, na základe ktorého, ak riaditeľ strednej školy rozhodnutím prijal žiadosť o náhradu MS z cudzieho jazyka do 28. februára 2014, môže si žiak uplatniť toto rozhodnutie najneskôr v školskom roku 2014/2015.

Podrobné informácie NÚCEM.

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.