• Sme škola, ktorá odoberá tlačivá rôzneho druhu od ŠEVT – u. Sme veľmi spokojní so spôsobom dodávky, kvalitou a ústretovosťou zo strany zamestnancov.

  Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

 • Vyjadrujem spokojnosť. Využívame vaše papierové tlačivá.

  Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske

 • Som veľmi spokojná s produktom eTlačivá. Viem, že sú vždy správne a aktualizované. Tým pádom sa môžeme na ne spoľahnúť.

  Základná škola, Hamuliakovo

Ukončovanie štúdia

Maturitné vysvedčenia, osvedčenia a diplomy, maturitné tlačivá k písomnej a ústnej forme, výkazy a protokoly, výučné listy, dodatky k vysvedčeniam.

Praktické informácie a skutočné poradenstvo

Doklady o získanom vzdelaní vrátane dodatkov (§ 18 ods. 9)sú schvaľované MŠVVaŠ SR a sú dodávané v schválenom vyhotovení ako predtlačené formuláre, alebo ako Bianko listy, ktoré obsahujú ochranné prvky (vodotlač, podtlač štátneho znaku, sériu a číslovanie).

Školám s nízkym počtom žiakov odporúčame používanie Bianko listov v kombinácii s programom eTlačivá. Používaním Bianko listov ako nepredtlačených formulárov v kombinácii s programom eTlačivá škola výrazne znižuje náklady na konečné vyhotovenie dokladov o získanom vzdelaní. Zároveň tento spôsob vyhotovenia dokladov o získanom vzdelaní výrazne znižuje chybovosť a automaticky znižuje náklady školy.

Školy s nízkym počtom žiakov majú v programe eTlačivá možnosť použiť preddefinované excelovské súbory (šablóny). Excelovské súbory obsahujú stĺpce pomenované rovnocenne s položkami vysvedčení. Aj týmto spôsobom je zaručená efektívnosť rýchleho a bezchybného vypracovania dokladov o získanom vzdelaní (naplnenie vysvedčení a dodatkov správnymi údajmi jednoducho a rýchlo).

Školám s vyšším počtom žiakov odporúčame používať program eŠkola, pomocou ktorého efektívne, rýchlo a bezchybne vypracujú doklady o získanom vzdelaní (vysvedčenia a dodatky).

Rady pre praktické používanie tlačív vychádzajú z niekoľkoročných skúseností vyplývajúcich z tvorby a aktualizácie dokladov o získanom vzdelaní (vysvedčení a dodatkov), protokolov, výsledných hodnotení a ďalších tlačív určených k maturite. Tvorba a aktualizácia tlačív prebieha pravidelne s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR rovnocenne pre papierové a pre elektronické verzie tlačív.

V programe eTlačivá nájdu školy aj dôležité rozhodnutia, opatrenia vo výchove, informované súhlasy a ďalšie tlačivá (napr. vybavenie sťažnosti v súlade so zákonom). Tlačivá, ktoré vyplývajú zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú vytvorené a pravidelne aktualizované advokátskou kanceláriou.

Objednávky školských tlačív

Objednávanie školských tlačív je teraz jednoduché. Jednou objednávkou môžete získať všetky požadované produkty – papierové tlačivá pre celú administratívu školy, ale aj licencie na používanie školskej agendy.


Objednávka vo formáte PDFobjednavka-vo-formate-pdf

Okrem klasického objednania papierovej pedagogickej dokumentácie, vysvedčení a bianko listov, maturitných tlačív a ďalších školských tlačív majú všetky školy a školské zariadenia možnosť použiť aj objednávkové listy vo formáte .pdf.

Objednávky sú editovateľné. Znamená to, že školy a školské zariadenia môžu tieto objednávkové listy vyplniť v počítači, vytlačiť, následne podpísať a odoslať poštou.


Objednávka v programe eTlačiváobjednavka-v-programe-etlaciva

Všetky objednávky školských papierových tlačív nájdete aj v programe eTlačivá. Tieto objednávky môžete po vypísaní uložiť s vpísanými údajmi, elektronicky odoslať priamo pracovníkom strediska školských tlačív na vybavenie kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Objednávku môžete zároveň vytlačiť.

Ešte nevlastníte Grid kartu? Želáte si používať program eTlačivá bezplatne len na objednávanie školských papierových tlačív? Prosím, postupujte nasledovne:

 1. Požiadajte o vydanie Grid karty.
 2. Na uvedenú emailovú a poštovú adresu v žiadosti odošleme vašu Grid kartu.
 3. Stiahnite si program eTlačivá kliknutím na odkaz Stiahnuť.
 4. Prihláste sa Grid kartou. Zadajte sériové číslo a požadovanú pozíciu.
 5. Po prihlásení kliknite na tlačidlo „Nové“ (vľavo hore) v hlavnom menu programu.
 6. Všetky objednávky sú v databáze zaradené do rovnomennej kategórie „Objednávky“.

GRID Karta   STIAHNÚŤ Program


Doobjednávanie chýbajúcich tlačívdoobjednavanie-chybajucich-tlaciv

Stáva sa často, že vám chýba pár kusov tlačív? Potrebujete len niektoré typy tlačív?

Doobjednávanie chýbajúcich tlačív môžete vyriešiť klasickým spôsobom, kedy opakovane použijete objednávkové listy vo formáte .pdf, objednávkové listy v programe eTlačivá alebo papierové objednávkové listy, ktoré vám boli doručené poštou zo strediska školských tlačív.

Máme však pre vás aj ideálne riešenie v situácii, kedy potrebujete len niektoré tlačivo a len pár kusov. Dokonca je to ideálne riešenie v situácii, kedy hľadáte jedno jediné správne tlačivo.

Katalógové listy, osobné spisy, záznamy, rozhodnutia riaditeľa, výpisy, žiadosti, zápisnice sťažností, výkazy, diplomy a iné ocenenia, opatrenia vo výchove, oznámenia a ďalšie typy tlačív, ktoré sú vám do niekoľkých minút prístupné v programe eTlačivá vďaka kreditnej licencii.

Dobite si kredit na účet eTlačivá. Chýbajúce tlačivá budete mať k dispozícii vždy, keď budete potrebovať. Ušetríte čas na výber správnej objednávky, jej vyplnenie, úhradu za poštovné. Kredit si môžete dobíjať priebežne podľa potreby prostredníctvom online platby, ktorú spustíte priamo v programe eTlačivá, alebo priamo tu.

GRID Karta    DOBIŤ Kredit    STIAHNÚŤ Program

Zoznam tlačív

Skladové čísloNázov tlačivaFormátVyhotovenie
49  147 0 Evidencia tlačív maturitných vysvedčení A4 zošit
49  255 0 016 Protokol o komisionálnej skúške A4 list
49  255 1 021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky A4 list
49  257 0 396 NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá) A4 dvojlist
49  258 4 401 NÚCEM Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti A4 dvojlist
49  260 1 404 NÚCEM Výkaz o výsledku maturitných skúšok A4 dvojlist
49  260 2 Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky A4 list
49  260 3 Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky A4 list
49  260 4 Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky A4 list
49  261 1 005 Protokol o maturitnej skúške A4 list
49  261 2 006 Protokol o opravnej maturitnej skúške A4 list
49  263 0 004 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (gymnáziá) A4 list
49  263 1 003 Vysvedčenie o maturitnej skúške A4 list
49  263 4 Vysvedčenie o maturitnej skúške pre žiakov, ktorí sa dobrovoľne podrobia uvedeným skúškam (pre OA, slov.-nem.) A4 list
49  263 5 417nem Vysvedčenie pre gymnázium v nemeckom jazyku (G D. Tatarku Poprad) A4 list
49  263 7 405nem Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne nemecké) A4 list
49  263 8 406nem Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne nemecké) A4 list
49  263 9 407nem Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne nemecké) A4 list
49  264 3 397 NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka A4 list
49  264 4 506 Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (bilingválne slovensko-francúzske štúdium) A4 dvojlist
49  264 6 405fra Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne francúzske) A4 list
49  264 7 406fra Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne francúzske) A4 list
49  264 8 407fra Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne francúzske) A4 list
49  264 9 004fra Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne francúzske) A4 list
49  265 3 Protokol o administrácii písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (pre školy s bilingválnym štúdiom) A4 dvojlist
49  265 4 004ang Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne anglické) A4 list
49  265 6 405ang Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne anglické) A4 list
49  265 7 406ang Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne anglické) A4 list
49  265 8 407ang Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne anglické) A4 list
49  265 9 004nem Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne nemecké) A4 list
49  266 3 405tal Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne talianske) A4 list
49  266 4 406tal Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne talianske) A4 list
49  266 5 407tal Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne talianske) A4 list
49  266 6 004tal Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne talianske) A4 list
49  267 2 405spa Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne španielske) A4 list
49  267 7 004spa Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne španielske) A4 list
49  267 8 406spa Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne španielske) A4 list
49  267 9 407spa Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne španielske) A4 list
49  268 0 409bul Vysvedčenie o maturitnej skúške (v bulharskom jazyku, pre bulharské gymnázium Christa Boteva v Bratislave). A4 list
49  268 1 409 Vysvedčenie o maturitnej skúške (v slovenskom jazyku, pre bulharské gymnázium Christa Boteva v Bratislave A4 list
49  268 2 405rus Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre G bilingválne ruské) A4 list
49  268 3 406rus Protokol o maturitnej skúške (pre G bilingválne ruské) A4 list
49  268 4 407rus Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bilingválne ruské) A4 list
49  268 5 004rus Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bilingválne ruské) A4 list
49  268 6 410bul Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre G bulharské) A4 list
49  268 7 411bul Protokol o maturitnej skúške (pre G bulharské) A4 list
49  268 8 412bul Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre G bulharské) A4 list
49  269 0 405 Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre bilingválne gymnáziá) A4 list
49  269 1 406 Protokol o maturitnej skúške (pre bilingválne gymnáziá) A4 list
49  269 2 407 Protokol o opravnej maturitnej skúške (pre bilingválne gymnáziá) A4 list
49  336 2 010 Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre SOŠ) A4 list
49  336 3 019 Protokol o absolutóriu (vložka do protokolu pre pomaturitné a vyššie odborné štúdium) A4 list
49  336 6 043 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške A4 list
49  336 7 366 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (SOŠ) A4 list
49  337 5 032 Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov) A4 súprava
49  338 1 099 Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre pomaturitné kvalifikačné štúdium) A4 list
49  339 2 369 Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pre pomaturitné štúdium inovačné / zdokonaľovacie) A4 list
49  339 3 039 Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre školy úžitkového výtvarníctva) A4 list
49  339 4 018 Protokol o absolutóriu (vložka do protokolu o absolutóriu pre školy úžitkového výtvarníctva) A4 list
49  339 6 238 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške A4 list
49  340 0 012 Dodatok k absolventskému diplomu A4 list
49  340 2 367 Absolventský diplom pre konzervatórium A4 list
49  340 5 093 Absolventský diplom (pre ŠPMŠ a VOŠ) A4 list
49  340 8 037 Protokol o absolutóriu pre dvojročné špecializačné pomaturitné štúdium (obal na protokoly žiakov) A4 dvojlist
49  354 1 040 Vysvedčenie o absolventskej skúške (pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá) A4 list
49  355 1 033 Protokol o výsledku skúšky A4 list
49  355 2 017 Protokol o absolutóriu (vložka do protokolu o absolutóriu pre konzervatóriá) A4 dvojlist
49  359 1 368 Dodatok k absolventskému diplomu pre konzervatórium A4 list
49  383 3 List bianco - na šírku A4 list
49  450 0 342 Osvedčenie o zaškolení (súčasť výročného vysvedčenia) A4 list
49  451 0 343 Osvedčenie o zaučení (súčasť výročného vysvedčenia) A4 list
49  454 1 007 Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola) A4 list
49  454 3 098 Vysvedčenie o záverečnej skúške (odborné učilište) A4 list
49  455 0 008 Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy) A4 list
49  455 2 038 Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy) A4 list
49  455 3 009 Výučný list (učebný odbor odborného učilišťa) A4 list
49  456 1 020 Protokol o záverečnej skúške (vložka do protokolu o záverečnej skúške) A4 list
49  457 1 034 Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov) A4 dvojlist
49  631 0 Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (lektor) A4 list
49  632 0 Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania (skúšobná komisia) A4 list
49  633 0 Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania A4 list
49  634 0 Osvedčenie o ukončení špecializačného inovačného vzdelávania A4 list
49  635 0 Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania A4 list
49  636 0 Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania A4 list
49  637 0 Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania A4 list
49  638 0 Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzd. ped. zamestnancov na splnenie kval. predpokladu na vyuč. ďalšieho štud. odboru al. aprobačného predmetu A4 list
49  639 0 Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdel. ped. zamestnancov na doplnenie ped. spôsobilosti A4 list
49  640 0 Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzd. ped. zamestnancov na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti A4 list
49  641 0 Osvedčenie o prvej atestácii A4 list
49  642 0 Osvedčenie o druhej atestácii A4 list
49  643 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia (riaditeľ školy) A4 list
49  644 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia (zriaďovateľ) A4 list
49  645 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky (riaditeľ školy/šk. zariadenia) A4 list
49  646 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky (zriaďovateľ) A4 list
49  647 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanú štátnu jazykovú skúšku (riaditeľ školy/šk. zariadenia) A4 list
49  648 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za vykonanú štátnu jazykovú skúšku (zriaďovateľ) A4 list
49  649 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za absolvované vzdelávanie v zahraničí A4 list
49  650 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za tvorivé aktivity (riaditeľ školy/šk. zariadenia) A4 list
49  651 0 Osvedčenie o priznaní kreditov za tvorivé aktivity (zriaďovateľ) A4 list
51  301 0 003sk+mad Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre gymn. slov. - maď.) A4 list
51  301 2 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre gymn. slov. - maď.) A4 list
51  303 1 005sk+ukr Protokol o maturitnej skúške (slov. - ukraj.) A4 list
51  303 2 006sk+ukr Protokol o opravnej maturitnej skúške (slov. - ukraj.) A4 list
51  303 3 032sk+ukr Protokol o maturitnej skúške /obal na protokoly žiakov/ (slov. - ukraj.) A4 súprava
51  304 1 Výkaz o výsledku maturitných skúšok (slov. - ukraj.) A4 trojlist
51  304 2 Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slov. - ukraj.) A4 list
51  304 3 Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (slov. - ukraj.) A4 list
51  304 4 Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (slov. - ukraj.) A4 list
51  308 2 005sk+mad Protokol o maturitnej skúške A4 list
51  308 3 006sk+mad Protokol o opravnej maturitnej skúške A4 list
51  308 4 401sk+ma NÚCEM Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti /slov. - maď./ A4 súprava
51  308 5 404sk+mad NÚCEM Výkaz o výsledku maturitných skúšok (slov. - maď.) A4 súprava
51  308 6 032sk+mad Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov) A4 súprava
51  309 2 Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slov. - maď.) A4 list
51  309 3 Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky /slov.-maď./ A4 list
51  309 4 Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (slov. - maď.) A4 list
51  310 0 007sk+mad Vysvedčenie o záverečnej skúške (stredná odborná škola s VJM) A4 list
51  310 1 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške (pre SOŠ slov. - maď.) A4 list
51  311 0 008sk+mad Výučný list (učebný odbor strednej odbornej školy s VJM) A4 list
51  311 1 366 sk + mad Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre SOŠ slov. - maď.) A4 list
51  318 1 Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške (slov. - maď.) A4 list
51  318 2 369sk+mad Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške (pre pomaturitné štúdium inovačné / zdokonaľovacie) A4 list
51  320 0 396sk+mad NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre G, SOŠ slov. - maď.) A4 dvojlist
51  320 1 397sk+mad NÚCEM Písomná forma internej časi maturinej skúšky z cudzieho jazyka (pre gymnáziá, SOŠ slov. - maď.) A4 list
51  323 0 016sk+mad Protokol o komisionálnej skúške (slov. - maď.) A4 list
51  323 1 021sk+mad Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky (slov. - maď.) A4 list
51  324 0 038sk+mad Výučný list (študijný odbor strednej odbornej školy s VJM) A4 list
53  001 1 221 Vysvedčenie o absolventskej skúške A4 list
53  001 3 402 Protokol o absolutóriu (vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy) A4 list
53  003 0 505 Absolventský diplom pre ostatné vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole A4 list
53  003 1 408 Absolventský diplom pre strednú zdravotnícku školu A4 list
53  003 2 Diplom o špecializácii (pre špecializačný študijný odbor starostlivosť o seniorov) A4 list
53  012 0 403 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške pre strednú zdravotnícku školu A4 list
53  013 0 236 Dodatok k absolventskému diplomu pre strednú zdravotnícku školu A4 list
56  017 0 Protokol o výsledku skúšok pre ZUŠ A4 dvojlist
58  157 4 003sk+ukr Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre gymn. slov. - ukraj.) A4 list
58  157 5 Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (gymnázium) A4 list

Hľadali ste tlačivo a nenašli ste ho? Napíšte nám a doplníme tlačivo Vašej školy. Pre doplnenie chýbajúcich tlačív nám píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.