• Sme škola, ktorá odoberá tlačivá rôzneho druhu od ŠEVT – u. Sme veľmi spokojní so spôsobom dodávky, kvalitou a ústretovosťou zo strany zamestnancov.

  Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

 • Vyjadrujem spokojnosť. Využívame vaše papierové tlačivá.

  Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske

 • Som veľmi spokojná s produktom eTlačivá. Viem, že sú vždy správne a aktualizované. Tým pádom sa môžeme na ne spoľahnúť.

  Základná škola, Hamuliakovo

Hospodárske tlačivá

Mzdové tlačivá, dovolenka, priepustka, evidencia dochádzky, objednávky, stravné listy, faktúry, cestovné príkazy, obálky.

Praktické informácie a skutočné poradenstvo

Školy a školské zariadenia používajú na vedenie administratívy nielen pedagogickú dokumentáciu, vysvedčenia a ďalšie školské tlačivá, ale aj tlačivá ako pracovnoprávne dohody, mzdové listy, dodacie listy a faktúry, cestovné príkazy, skladové karty a ďalšie tlačivá.

Program eTlačivá, ako jediná knižnica správnych vzorov obsahuje všetky tlačivá určené pre ekonómov a hospodárov škôl. Okrem 166 tlačív, ktoré si školy a školské zariadenia môžu objednať v papierovej podobe poskytuje program eTlačivá ďalších 326 rôznych tlačív. Skupina týchto tlačív zaručuje školám používajúcim program eTlačivá, že im nechýbajú žiadne tlačív a administratívu školy majú 100 % pokrytú.

Používaním programu eTlačivá získava škola jedinečnú možnosť mať všetky dôležité dokumenty a tlačivá skutočne po ruke a na jednom mieste pravidelne aktualizované. Za priebežné aktualizácie tlačív škola neplatí žiadne poplatky.

Objednávky školských tlačív

Objednávanie školských tlačív je teraz jednoduché. Jednou objednávkou môžete získať všetky požadované produkty – papierové tlačivá pre celú administratívu školy, ale aj licencie na používanie školskej agendy.


Objednávka vo formáte PDFobjednavka-vo-formate-pdf

Okrem klasického objednania papierovej pedagogickej dokumentácie, vysvedčení a bianko listov, maturitných tlačív a ďalších školských tlačív majú všetky školy a školské zariadenia možnosť použiť aj objednávkové listy vo formáte .pdf.

Objednávky sú editovateľné. Znamená to, že školy a školské zariadenia môžu tieto objednávkové listy vyplniť v počítači, vytlačiť, následne podpísať a odoslať poštou.


Objednávka v programe eTlačiváobjednavka-v-programe-etlaciva

Všetky objednávky školských papierových tlačív nájdete aj v programe eTlačivá. Tieto objednávky môžete po vypísaní uložiť s vpísanými údajmi, elektronicky odoslať priamo pracovníkom strediska školských tlačív na vybavenie kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Objednávku môžete zároveň vytlačiť.

Ešte nevlastníte Grid kartu? Želáte si používať program eTlačivá bezplatne len na objednávanie školských papierových tlačív? Prosím, postupujte nasledovne:

 1. Požiadajte o vydanie Grid karty.
 2. Na uvedenú emailovú a poštovú adresu v žiadosti odošleme vašu Grid kartu.
 3. Stiahnite si program eTlačivá kliknutím na odkaz Stiahnuť.
 4. Prihláste sa Grid kartou. Zadajte sériové číslo a požadovanú pozíciu.
 5. Po prihlásení kliknite na tlačidlo „Nové“ (vľavo hore) v hlavnom menu programu.
 6. Všetky objednávky sú v databáze zaradené do rovnomennej kategórie „Objednávky“.

GRID Karta   STIAHNÚŤ Program


Doobjednávanie chýbajúcich tlačívdoobjednavanie-chybajucich-tlaciv

Stáva sa často, že vám chýba pár kusov tlačív? Potrebujete len niektoré typy tlačív?

Doobjednávanie chýbajúcich tlačív môžete vyriešiť klasickým spôsobom, kedy opakovane použijete objednávkové listy vo formáte .pdf, objednávkové listy v programe eTlačivá alebo papierové objednávkové listy, ktoré vám boli doručené poštou zo strediska školských tlačív.

Máme však pre vás aj ideálne riešenie v situácii, kedy potrebujete len niektoré tlačivo a len pár kusov. Dokonca je to ideálne riešenie v situácii, kedy hľadáte jedno jediné správne tlačivo.

Katalógové listy, osobné spisy, záznamy, rozhodnutia riaditeľa, výpisy, žiadosti, zápisnice sťažností, výkazy, diplomy a iné ocenenia, opatrenia vo výchove, oznámenia a ďalšie typy tlačív, ktoré sú vám do niekoľkých minút prístupné v programe eTlačivá vďaka kreditnej licencii.

Dobite si kredit na účet eTlačivá. Chýbajúce tlačivá budete mať k dispozícii vždy, keď budete potrebovať. Ušetríte čas na výber správnej objednávky, jej vyplnenie, úhradu za poštovné. Kredit si môžete dobíjať priebežne podľa potreby prostredníctvom online platby, ktorú spustíte priamo v programe eTlačivá, alebo priamo tu.

GRID Karta    DOBIŤ Kredit    STIAHNÚŤ Program

Zoznam tlačív

Skladové čísloNázov tlačivaFormátVyhotovenie
30  001 7 Príkaz na úhradu (samopriepis) 1/3 A4 blok
30  001 8 Príkaz na inkaso 1/3 A4 list
30  003 7 Hromadný príkaz na úhradu A5 blok
30  003 8 Hromadný príkaz na úhradu (samopriepis) A5 blok
30  003 9B Hromadný príkaz na úhradu / 20 ks A5 list
30  101 9 Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru A4 list
30  102 9 Osobný dotazník A4 list
30  107 9B Evidencia dochádzky / 20 ks A4 list
30  108 9B Evidencia dochádzky / 20 ks 1/2 A3 list
30  109 9 Evidencia dochádzky A3 list
30  111 9 Kniha príchodov a odchodov A4 zošit
30  128 7 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy A4 list
30  128 8 Pracovná zmluva o vykonávaní vedľajšej činnosti A4 list
30  128 9 Pracovná zmluva A4 list
30  129 8 Dohoda o brigádnickej práci študentov A4 list
30  129 9 Dohoda o pracovnej činnosti A4 list
30  130 9 Dohoda o vykonaní práce A4 list
30  131 9 Dohoda o skončení pracovného pomeru A4 list
30  132 8 Cestovný príkaz A4 A4 blok
30  132 9B Cestovný príkaz A4 / 20 ks A4 list
30  133 8 Cestovný príkaz A5 A5 blok
30  133 9B Cestovný príkaz  A5 / 20 ks A5 list
30  136 9 Výstupný list A4 list
30  138 8 Dovolenka (samopriepis) A6 blok
30  138 9 Dovolenka A6 blok
30  148 8 Údaje pre zápočet A4 list
30  150 9 Dohoda o hmotnej zodpovednosti A4 list
30  157 9 Potvrdenie o návšteve strednej  školy na účely prídavku na dieťa. A5 list
30  159 9B Príkaz na pracovnú cestu do zahraničia / 20 ks A4 list
30  206 9B Inventárna karta stroja, prístroja, zariadenia / 20 ks A5 karta
30  210 9 Inventárna kniha dlhodobého hmotného majetku A4 zošit
30  211 9B Prehľad odpisov dlhodobého hmotného majetku / 20 ks A4 list
30  213 9B Zápis o vyradení  dlhodobého hmotného majetku / 20 ks A4 list
30  217 9B Inventárna karta  dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku / 20 ks A5 karta
30  401 7 Faktúra /do šanónu, / - samopriepis A4 blok
30  402 5 Faktúra 2/3 A4 blok
30  402 6 Faktúra (samopriepis) 2/3 A4 blok
30  403 9 Kniha došlých - odoslaných zásielok A4 zošit
30  405 9 Príjemka A6 blok
30  406 7 Príjemka (samopriepis) A5 blok
30  406 9 Príjemka A5 blok
30  407 9 Príjemka A4 blok
30  411 9 Výdajka - prevodka A6 blok
30  412 5 Výdajka - prevodka (bez DPH, samopriepis) A5 blok
30  412 7 Výdajka - prevodka (bez DPH) A5 blok
30  412 9 Výdajka - prevodka A5 blok
30  413 8 Výdajka - prevodka (bez DPH, samopriepis) A4 blok
30  413 9 Výdajka - prevodka (bez DPH) A4 blok
30  415 9 Zápis o vyradení krátkodobého hmotného majetku A4 blok
30  416 9B Skladová karta zásob (typ a) / 20 ks A5 karta
30  417 9B Skladová karta zásob (typ b) / 20 ks A5 karta
30  418 9B Skladová karta zásob (typ c) / 20 ks A5 karta
30  419 9B Skladová karta zásob (typ a) / 20 ks A4 karta
30  420 9B Skladová karta zásob (typ b) / 20 ks A4 karta
30  421 9B Skladová karta zásob (typ c) / 20 ks A4 karta
30  422 9 Obratová súpiska zásob A3 list
30  424 9 Inventúrny súpis zásob A3 list
30  440 8 Faktúra (tabel. samopriepis) 25.12.2004 Tabelák
30  441 8 Faktúra (tabel. samopriepis) 25.8.2004 Tabelák
30  601 9 Žiadanka na prepravu osôb - nákladu A6 blok
30  605 7 Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy (samopriepis) A5 blok
30  605 9 Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy A5 blok
30  612 9 Záznam jázd vozidla osobnej dopravy A5 blok
30  900 9 Príjmový pokladničný doklad bez DPH (s potvrdenkou) A6 blok
30  901 0 Príjmový pokladničný doklad bez DPH A6 blok
30  901 1 Príjmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis) A6 blok
30  901 4 Príjmový pokladničný doklad (s DPH, číslovaný, s potvrdenkou, pre rozpočtovky) A6 blok
30  901 7 Príjmový pokladničný doklad (s DPH, samopriepis) A6 blok
30  901 8 Príjmový pokladničný doklad (s 2 DPH, samopriepis) A6 blok
30  902 2 Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis) A6 blok
30  902 3 Výdavkový pokladničný doklad bez DPH A6 blok
30  902 7 Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, samopriepis) A6 blok
30  902 8 Výdavkový pokladničný doklad (s 2 DPH, samopriepis) A6 blok
30  902 9 Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, pre rozpočtovky) A6 blok
30  903 7 Potvrdenka (nečíslovaná, samopriepis) A6 blok
30  903 8 Potvrdenka (číslovaná, samopriepis) A6 blok
30  903 9 Potvrdenka (číslovaná) A6 blok
30  905 9 Pokladničná kniha I (priepisová) A4 blok
30  906 9 Pokladničná kniha I (bez priepisu) A4 blok
30  907 9 Pokladničná kniha II (s dvanástimi stĺpcami) A4 blok
30  908 9 Kniha došlých - odoslaných faktúr A4 zošit
30  913 0 Kniha došlých faktúr (s 2 DPH) A4 zošit
30  913 9 Kniha došlých faktúr (s 1 DPH) A4 zošit
30  914 0 Kniha odoslaných faktúr (s 2 DPH) A4 zošit
30  914 9 Kniha odoslaných faktúr (s 1 DPH) A4 zošit
01  024 0 Doručovací zošit 105x297 zošit
01  029 0B Spisový obal / 20 ks A4 dvojlist
01  029 2B Spisový obal - kartón / 20 ks A4 dvojlist
01  054 0 Obálka B6 s doručenkou "Doporučene" B6 obálka
01  055 0 Obálka B6 s doručenkou "Do vlastných rúk opakované doručenie" Nedoposielať B6 obálka
01  056 0 Obálka C5 s doručenkou "Doporučene" C5 obálka
01  057 0 Obálka C5 s doručenkou "Do vlastných rúk opakované doručenie" Nedoposielať C5 obálka
01  058 0 Obálka B6 s doručenkou "Do vlastných rúk bez opakov. doručenia" B6 obálka
01  059 0 Obálka C5 s doručenkou "Do vlastných rúk bez opakov.doručenia" C5 obálka
01  088 0 Kniha objednávok A5 blok
01  088 2 Kniha objednávok (samopriepis) A5 blok
01  170 3 Registratúrny denník A4 kniha
01  170 4B Registratúrny denník / 20 ks A4 dvojlist
01  170 5 Registratúrny denník A4 kniha
10  020 0 Priepustka z budovy A7 blok
10  065 0 Objednávka (samopriepis, do šanónu) A5 blok
10  065 1 Objednávka (samopriepis) A4 blok
13  010 0 Výplatný lístok (samopriepis) 36/12/2 Tabelák
25  104 0 Rybársky lístok 75x105 karta
02  004 0 Peňažný denník jednoduchého účtovníctva A4 zošit
02  029 0B Platobný poukaz pre jednotlivé platby / 20 ks A5 list
02  405 1 Kniha príjmov A4 zošit
02  408 0 Kniha výdavkov A4 zošit
02  412 0 Kniha pohľadávok A4 zošit
02  413 0 Kniha záväzkov A4 zošit
02  414 0 Kniha sociálneho fondu A4 zošit
02  415 0 Kniha pohľadávok a záväzkov A4 zošit
02  477 0 Peňažný denník v preddavkových organizáciách A3 blok
02  498 0 Archívna kniha A4 kniha
90  234 0b Účtovací predpis / 20 ks A5 list
96  280 7 Výkres - recyklovaný A4 (bal.=25 ks) A4  
96  280 8 Výkres - recyklovaný A3 (bal.=25 ks) A3  
04  053 0 Lístky na obedy pre jedálne 140x300 blok
04  150 0 Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení A7 blok
04  164 0 Záznam o registrovanom pracovnom úraze A4 blok
11  001 0 Preukaz používateľa knižnice 80x120 zošit
11  001 2B Preukaz používateľa knižnice / 20 ks A6 karta
11  002 0B Prihláška za používateľa / 20 ks A6 karta
11  003 0 Zoznam používateľov A4 zošit
11  006 0B Evidenčný lístok dokumentu /20 ks 75x125 karta
11  008 0B Prihláška za používateľa do 15 rokov / 20 ks A6 karta
11  009 0 Evidenčný list používateľa A6 zošit
11  012 0B Katalógový lístok (biely) / 20 ks 125x75 karta
11  015 0 Prírastkový zoznam A4 blok
11  018 0 Denník o činnosti knižnice A4 blok
11  020 0B Upomienka čitateľov I., II. / 20 ks A6 karta
11  026 0B Evidencia časopisov - týždenníky, mesačníky / 20 ks A6 karta
11  027 0B Evidencia novín - denníky / 20 ks A6 karta
11  036 0B Prezenčné výpožičky / 20 ks A6 karta
11  052 0 Zoznam úbytkov A4 blok
11  062 0B Prezenčný výpožičný lístok /bianko/ 20 ks A6 list
11  063 1 Absenčný výpožičný lístok /bianko, samopriepis/ A6 súprava
77  405 0 Obálky C6 obyčajné C6 114x162 obálka
77  405 1 Obálky DL obyčajné 110x220 obálka
77  405 2 Obálky C6 samolepiace C6 114x162 obálka
77  405 3 Obálky DL samolepiace s okienkom 110x220 obálka
77  405 4P Obálky DL obyčajné s okienkom / 1000 ks 110x220 obálka
77  405 5 Obálky DL samolepiace 110x220 obálka
77  406 0 Obálka C5 obyčajná C5 162x229 obálka
77  406 1 Obálka C5 samolepiaca C5 162x229 obálka
77  406 7 Obálka C5 samolepiaca s odtrhávacou páskou C5 162x229 obálka
77  407 0 Taška C4 - obyčajná, hnedá 324x229 obálka
77  407 2 Taška C4 - obyčajná, biela 324x229 obálka
77  407 3 Taška B4 s X dnom 353x250 obálka
77  407 4 Taška B4 - biela, obyčajná 353x250 obálka
77  407 5 Obálka B4 - s odtrhávacou páskou s vnútornou potlačou 353x250 obálka
77  408 1 Obálka na diskety 160x160 obálka
77  408 5 Obálka bublinková - samolepiaca s odtrhávacou páskou 120x175 obálka
77  408 6 Obálka bublinková - samolepiaca s odtrhávacou páskou 170x225 obálka
77  408 7 Obálka bublinková - samolepiaca s odtrhávacou páskou 240x275 obálka
77  408 8 Obálka bublinková - samolepiaca s odtrhávacou páskou 250x350 obálka
77  408 9 Obálka bublinková - samolepiaca s odtrhávacou páskou 290x370 obálka
77  409 5 Obálka bublinková - samolepiaca s odtrhávacou páskou 200x275 obálka
77  409 7 Taška C4 - obyčajná, biela 324x229 obálka
77  409 8 Taška B4 - hnedá, samolepiaca 353x250 obálka
77  440 0 Taška  C4 - samolepiaca, hnedá 324x229 obálka
77  440 1 Taška B4 - biela, samolepiaca 353x250 obálka
77  441 1 Obálka - obyčajná biela 120x195 obálka
77  441 2 Taška bublinková - samolepiaca s odtrhávacou páskou 370x480 obálka
77  442 0 Obálka C5 s odtrhávacou páskou a okienkom C5 162x229 obálka
01  175 0 Kronika (zelená) - 200 listová A4 kniha
01  175 0A Kronika (modrá) - 200 listová A4 kniha
01  175 0B Kronika (bordová) - 200 listová A4 kniha

Hľadali ste tlačivo a nenašli ste ho? Napíšte nám a doplníme tlačivo Vašej školy. Pre doplnenie chýbajúcich tlačív nám píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.