Záznam o poučení oprávnenej osoby

Poznáte povinnosti vašej školy, ktoré ukladá zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

Školy a školské zariadenia spravujú informácie prostredníctvom informačných systémov. Pri ich prevádzke je nevyhnutná aj práca s osobnými údajmi detí, žiakov, zamestnancov.  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá všetkým školám a školským zariadeniam povinnosť, aby do 31. 12. 2013 vypracovali záznamy o poučení oprávnených osôb.

Pripravili sme pre Vás tlačivo so zárukou súladu s platnými právnymi predpismi. Ak použijete tlačivo v programe eTlačivá získate zároveň metodiku a podrobné odborné pokyny na vytvorenie záznamu o poučení. Vyhnite sa nepríjemnostiam v prípade kontroly zástupcov z Úradu na ochranu osobných údajov a používajte tlačivá, ktoré neohrozujú bezpečnosť údajov školy a oprávneným osobám poskytujú dostatok právnej ochrany.

Oprávnená osoba môže v súvislosti s protiprávnym nakladaním s osobným údajmi čeliť aj trestnému stíhaniu (trestné činy podľa § 247 a § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) alebo môže voči nej byť vedené disciplinárne konanie.

Záznamy o poučení oprávnenej osoby sa obsahovo odlišujú. Rozdielnosť tlačív závisí od konkrétneho pracovného zaradenia oprávnenej osoby, rozsahu a jednotlivých spracovateľských činností, ktoré vykonáva na základe svojho pracovného zaradenia, funkčného zaradenia alebo poverenia prevádzkovateľa, podmienok jednotlivej školy a účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov.

Tlačivo záznamu je v programe eTlačivá pripravené na použitie tak, že ho všetky školy a školské zariadenia prispôsobujú okolnostiam konkrétneho prípadu, ktorý sa týka konkrétnej oprávnenej osoby poverenej na prácu s osobnými údajmi.


GRID karta   INŠTALOVAŤ   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.