Rozhodnutia riaditeľa platné od 1. 1. 2013

Vykonali sme aktualizáciu tlačív v súvislosti so zmenami právnej úpravy v oblasti školstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 1. 2013.

Jednou z najdôležitejších zmien bola zmena ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v ktorom sa výslovne uviedlo, na aké rozhodovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (správny poriadok).

V dôsledku tejto zmeny sme v niektorých tlačivách upravili text poučenia a taktiež v niektorých prípadoch už nebudeme v programe eTlačivá členiť tlačivá na tlačivo týkajúce sa štátnej školy/školského zariadenia zriadených obcou (samosprávnym krajom) na jednej strane a tlačivo týkajúce sa štátnej školy/školského zariadenia zriadených obvodným úradom v sídle kraja (doteraz krajským školským úradom). V dôsledku toho sme vyradili niektoré tlačivá a nahrádzame ich novými tlačivami. Nové tlačivá budú môcť v uvedených prípadoch používať štátne školy, resp. školské zariadenia bez ohľadu na to či je ich zriaďovateľom obec (samosprávny kraj) alebo obvodný úrad v sídle kraja.

Okrem vyššie uvedenej zmeny sme vykonali úpravy niektorých tlačív za účelom zjednotenia ich formálnej úpravy a v niektorých tlačivách sme vykonali štylistické zmeny za účelom ich zjednodušenia.

Školy a školské zariadenia, ktoré sa rozhodli nepoužívať pedagogickú dokumentáciu, doklady o vzdelaní a zároveň rozhodnutia elektronicky, môžu teraz objednaním licencie eTlačiváRozhodnutia používať elektronicky len rozhodnutia riaditeľa školy.

Súčasťou licencie sú aj informované súhlasy a súvisiace žiadosti.


 CENNÍK     KÚPIŤ    INŠTALÁCIA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.