Zápis detí a jeho organizácia

Život základných škôl štartuje organizáciou zápisu a aktom prijatia detí na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Základné školy v rámci aplikácie § 20 školského zákona do školskej praxe organizujú zápisy. Zápis sa podľa § 20 ods. 2 školského zákona koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Povinnosti v prípade organizácie zápisu detí pre obce, orgány miestnej štátnej správy v školstve, zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl stanovuje § 20 ods. 3 školského zákona:

 • Oznámenie miesta konania zápisu
 • Dátum konania zápisu
 • Čas konania zápisu

Tlačivo Oznámenie o organizácii a priebehu zápisu (ŠEVT 54 037 0) obsahuje všetky zákonom stanovené položky.

Pomôžte si programom eŠkola.

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje zákonom definovanú množinu základných osobných údajov. Rozhodnutím riaditeľa školy o prijatí žiaka na základné vzdelávanie odporúčame školám začať používať program eŠkola. Program poskytuje komplexnú správu údajov, počas celého pobytu žiaka na základnej škole zjednodušuje administratívne vedenie, aktualizáciu a spracovanie údajov. Používaním programu eŠkola a súbežne programu eTlačivá si školy výrazne uľahčujú administratívu školy.

   Dôležité informácie

§ 20 ods. 4 - Škola pri zápise vyžaduje okrem iného aj tieto údaje

 • meno a priezvisko dieťaťa,
 • dátum narodenia a miesto narodenia,
 • rodné číslo,
 • národnosť,
 • štátne občianstvo,
 • trvalé bydlisko dieťaťa,
 • meno a priezvisko,
 • adresu zamestnávateľa,
 • trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

   Povinnosti riaditeľa školy

§ 20 ods. 5


Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

§ 20 ods. 6

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.

   Zjednodušte si administratívu

Používajte tieto tlačivá a zjednodušte si administratívu

 • Oznámenie o organizácii a priebehu zápisu (ŠEVT  54  037 0)
 • Hárok k zápisu na základnú školu (ŠEVT  54  038 0)
 • Dotazník k zápisu do prvého ročníka základnej školy (ŠEVT  54  106 2)
 • Rozhodnutie o prijatí žiaka na základné vzdelávanie (ŠEVT  54  036 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o neprijatí žiaka na základné vzdelávanie (SEVT  54  133 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o neprijatí žiaka na základné vzdelávanie z kapacitných dôvodov (ŠEVT  54  134 0,  1,  2)
 • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrácia žiaka) (ŠEVT 54  191 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrácia žiaka) (ŠEVT  54  192 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa s nadaním do vyššieho ako prvého ročníka (ŠEVT  54  236 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa s nadaním na základné vzdelávanie do vyššieho ako prvého ročníka (ŠEVT  54  209 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie do nultého ročníka základnej školy (ŠEVT  54 138 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa na základné vzdelávanie do nultého ročníka základnej školy (ŠEVT  54  135 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do prvého ročníka základnej školy do triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠEVT  54 177 0, 1, 2)
 • Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do prvého ročníka základnej školy do triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠEVT 54  178 0, 1, 2)
 • Oznámenie o zápise žiaka na inú než spádovú školu (54  042 0, 1, 2)

Grid kartu pre prístup do programov Vám pridelíme obratom a odošleme Vám ju emailom aj na adresu školy. Aktuálne verzie všetkých programov si stiahnete kliknutím na odkaz Stiahnuť v závere článku.


GRID karta   INŠTALOVAŤ   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.