Maturita 2014

V termíne od 18. marca do 21. marca 2014 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2013/2014.

Nižšie Vám je k dispozícii prehľadný harmonogram udalostí, ktoré sa týkajú maturitnej skúšky v školskom roku 2013/2014.

Všetky tlačivá určené pre administratívu spojenú s maturitou získate v programe eTlačivá. V prípade, že v priebehu maturitnej skúšky zistíte nedostatok maturitných tlačív a Vaša škola nevlastní licenciu eTlačivá pre stredné školy, odporúčame Vám kreditnú licenciu eTlačivá. Dobitím kreditu v minimálnej výške 5 € získate okamžitý prístup k všetkým potrebným tlačivám.

Informácie o kreditnej licencii získate tu.

4. - 5. február 2014

Kuriérskou službou doručované zásielky č. 1 k Maturite 2014, ktorých obsahom budú predovšetkým hárky s odpoveďami. Zásielku doručuje kuriér v čase od 8.00 do 16.00 h. Zásielku je nutné čo najskôr rozbaliť a skontrolovať počet a kvalitu hárkov s odpoveďami.

V prípade nedostatočného počtu hárkov a bezpečnostných obálok je potrebné, aby školy adresovali pripomienky, otázky a požiadavky na tento email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Do 10. februára 2014

Zverejnite na viditeľnom a žiakom prístupnom mieste

  • maturitné predmety, z ktorých budú v škole administrované testy EČ a PFIČ MS,
  • deň a čas administrácie EČ a PFIČ MS z jednotlivých maturitných predmetov,
  • kód školy,
  • menné zoznamy žiakov usporiadané podľa tried maturitného ročníka (pri spájaní škôl podľa jednotlivých škôl a organizačných zložiek), v ktorých bude uvedené, z ktorých predmetov a na akej úrovni bude daný žiak maturovať (v týchto zoznamoch neuvádzajte rodné čísla žiakov a nevyznačujte žiakov so zdravotným znevýhodnením),
  • zoznamy žiakov (mená a priezviská žiakov, ktorí v tejto učebni (skupine) budú vykonávať EČ a PFIČ MS).
  • kópie ukážok vyplnených hárkov s odpoveďami a pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testom externej časti MS,  kópiu prílohy č. 5 týchto pokynov.

Zabezpečenie prevzatia a rozmnoženia potrebného počtu dokumentov, ktoré súvisia s realizáciou externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2013/2014.

  • Pokyny pre predsedov školských a predmetových maturitných komisií,
  • Pokyny pre školských koordinátorov,
  • Pokyny pre administrátorov EČ a PFIČ maturitnej skúšky,
  • Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti MS z vyučovacích jazykov,
  • Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov,
  • Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov,
  • Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov,
  • Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov,
  • Pokyny na vyplňovanie hárkov s odpoveďami k testu externej časti MS a ukážky vyplnených hárkov.

Do 4. marca 2014

Overte, či všetci maturanti sú informovaní o:

  • presnom čase a skupine (učebni), v ktorej budú v jednotlivých dňoch písať EČ a PFIČ MS,
  • pomôckach, ktoré môžu používať pri písaní EČ a PFIČ MS  
  • spôsobe, akým budú výsledky EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov zahrnuté do hodnotenia MS.

14. marec 2014

Zorganizujte školenie všetkých administrátorov a učiteľov vykonávajúcich pomocný dozor. Na školení podrobne vysvetlite administrátorom a učiteľom vykonávajúcim pomocný dozor ich úlohy počas EČ a PFIČ MS.

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2014

18. marec 2014 (utorok)

EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL)
EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL)

19. marec 2014 (streda)

EČ a PFIČ MS – anglický jazyk (AJ), úroveň B2 a B1
EČ a PFIČ MS – nemecký jazyk (NJ), úroveň B2 a B1
EČ a PFIČ MS – ruský jazyk (RJ), úroveň B2 a B1
EČ a PFIČ MS – francúzsky jazyk (FJ), úroveň B2 a B1
EČ a PFIČ MS – španielsky jazyk ŠJ), úroveň B2 a B1
EČ a PFIČ MS – taliansky jazyk (TJ), úroveň B2 a B1

20. marec 2014 (štvrtok)

EČ MS – matematika (MAT)

21. marec 2014 (piatok)

EČ a PFIČ MS – maďarský jazyk a literatúra (MJL)
EČ a PFIČ MS – ukrajinský jazyk a literatúra (UJL)

Témy PFIČ MS zo SJL a SJSL dňa 18. marca 2014 a z MJL a UJL dňa 21. marca 2014 budú vyhlásené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a internetu. Poverte jedného učiteľa slovenského jazyka a literatúry (alebo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry alebo ukrajinského jazyka a literatúry), ktorý bude zodpovedný za zapisovanie tém PFIČ MS. (Predseda PMK zodpovedá za gramatickú správnosť prepisu tém.)

Témy PFIČ MS z vyučovacích jazykov budú v daný deň po vyhlásení v Slovenskom rozhlase zverejnené aj prostredníctvom internetu na stránkach NÚCEM, CVTI SR – ŠVS a MŠVVaŠ SR.

Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov (AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, TJ) budú dňa 19. marca 2014 zverejnené iba prostredníctvom internetu na stránkach NÚCEM, CVTI SR – ŠVS a MŠVVaŠ SR.

12. máj 2014 – 13. jún 2014

Zber dát o výsledkoch PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov. Zber bude prebiehať prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS zverejnenom na stránke CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica https://maturita.svsbb.sk. Podrobnejšie informácie budú školám zasielané elektronickou poštou.

 Podrobné informácie NÚCEM.


GRID karta   INŠTALOVAŤ   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.